Opis: Celami szkolenia jest zapoznanie uczestników z: różnorodnymi technikami manipulacji,istotą komunikacji międzyludzkiej i wpływu poszczególnych jej składników na proces wywierania wpływu na innych ludzi, regułami rządzącymi zachowaniami społecznymi.

Zamów dostęp

Opis: Podstawowymi celami szkolenia są: zapoznanie uczestników z technikami prowadzenia rozmowy handlowej, głównymi zasadami skutecznej argumentacji, typami klientów oraz rozpoznawaniu ich potrzeb.


Opis: Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie komunikacji niewerbalnej. Na przykładach pokażemy Ci najpopularniejsze typy gestów, mimiki oraz ludzkich zachowań.

Zamów dostęp

Opis: Podstawowymi celami szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

  • Różnorodnymi technikami manipulacji,
  • Istotą komunikacji międzyludzkiej i wpływu poszczególnych jej składników na proces wywierania wpływu na innych ludzi,
  • Regułami rządzącymi zachowaniami społecznymi,
  • Ze sposobami działania poszczególnych technik psychomanipulacyjne i nabrania umiejętności ich rozpoznawania oraz skutecznego odpierania. 

Zamów dostęp

Opis: Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania techniki badawczej Tajemniczy Klient oraz zrozumienie jej znaczenia dla procesu sprzedaży towarów i usług oraz profesjonalnej obsługi klienta.

Zamów dostęp